Informácie

Poloha:

 

Obec sa nachádza v Trenčianskom kraji, v juhozápadnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Na západe susedí s obcou Zlatníky, na juhu s obcou Nemečky, na východe s obcou Pochabany a na severe s obcou Haláčovce.

Povrch:

 

Chotár obce patrí ku geomorfologickému celku Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Vodné toky:

 

Najdôležitejším vodným tokom je potok Livina.Priteká z obce Zlatníky preteká intravilánom a pokračuje ďalej v obci Pochabany.

Pamiatky:

 

Najvýznamnejšou historickou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Martina z roku 1783.

Pomníky:

 

Na kopci Brište sa nachádza pamätník na románsky kostolík z 9. alebo 10. storočia.

Nadmorská výška

 

276 m n.m.

Rozloha

 

6,805 km²

Obyvateľov

 

449 (k 31.12.2004)