• február 2020 - Detský karneval
  • 30. apríl 2020 - Stavanie mája
  • 10. máj 2020 - Deň matiek
  • 6. jún 2020 - Deň detí
  • 8. august - Stretnutie rodákov a festival heligonkárov
  • október 2020 - Deň úcty k starším
  • 5. december 2020 - Stretnutie s Mikulášom