Malé Hoste
Oficiálna stránka obce

Zverejnené 30.10.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

  • Verejný obstarávateľ: Obec Malé Hoste;
  • Názov zákazky: Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste;
  • Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je revitalizácia oddychovej zóny obce Malé Hoste;
  • Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://voarchiv.eu/files/356-6ce0bd5c17
  • Lehota na predkladanie ponúk: do 11.11.2019, 10:00 hod.